• lektor języka: węgierskiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwent Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego oraz filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 roku prowadzi zajęcia z praktycznej nauki oraz gramatyki opisowej języka węgierskiego w Katedrze Hungarystyki UW, gdzie pracuje jako adiunkt.

Interesuje się językami, historią i kulturą Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza krajów wchodzących niegdyś w skład monarchii Habsburgów oraz Rumunii i Bałkanów. Lubi podróżować i śpiewać. W 2016 roku założył chór studentów i doktorantów Katedry Hungarystyki, który występował m.in. w węgierskich, fińskich i estońskich placówkach dyplomatycznych i instytutach kultury w Polsce, a także na Węgrzech podczas centralnych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem Prezydenta RP.

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę wprowadzić Imię

Wypełnij pole NAZWISKO

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowy adres Email.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Back to top