Egzamin Swedex w szkole językowej Centrum Europy

Swedex

Międzynarodowy certyfikat Swedex jest potwierdzeniem znajomości języka szwedzkiego na poziomie A2, B1, B2 lub C1. Może przydać się osobom zamierzającym mieszkać i pracować w Szwecji, jak również osobom pragnącym podjąć pracę w szwedzkiej firmie w Polsce. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin odbędzie się w SJ CE w terminach:

Poziom A2-B1

11.03.2023
01.04.2023
13.05.2023
03.06.2023
24.06.2023

Poziom B2-C1
11.02.2023
04.03.2023
25.03.2023
22.04.2023
27.05.2023
17.06.2023

Koszt egzaminu dla Słuchaczy Centrum Europy:

  • SWEDEX A2: Słuchacze CE 1200 zł brutto,
  • SWEDEX B1: Słuchacze CE 1200 zł brutto,
  • SWEDEX B2: Słuchacze CE 1300 zł brutto.

Koszt egzaminu dla osób spoza Centrum Europy:

  • SWEDEX A2: 1500 zł brutto,
  • SWEDEX B1: 1500 zł brutto,
  • SWEDEX B2: 1600 zł brutto.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Ta pierwsza obejmuje takie elementy jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie krótkich form użytkowych, w tym listu prywatnego, a także wykonywanie ćwiczeń pokazujących znajomość słownictwa i gramatyki.

Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z obu części egzaminu, powinny otrzymać certyfikat w okresie 2 miesięcy od egzaminu.

Warunkiem zgłoszenia się na egzamin jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • dostarczenie kserokopii obu stron dowodu osobistego lub paszportu,
  • uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Językowa Centrum Europy
ul. Wspólna 56
00-686 Warszawa
z dopiskiem: SWEDEX.

Więcej informacji na temat egzaminu na: www.swedex.info.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę wprowadzić Imię

Wypełnij pole NAZWISKO

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowy adres Email.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Back to top