Swedex

Międzynarodowy certyfikat Swedex jest potwierdzeniem znajomości języka szwedzkiego na poziomie A2, B1 lub B2. Może przydać się osobom zamierzającym mieszkać i pracować w Szwecji, jak również osobom pragnącym podjąć pracę w szwedzkiej firmie w Polsce. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

 

Egzamin odbędzie się w SJ CE w terminach:

 • 24.01.2020 (poziom A2)
 • 07.02.2020 (poziom B1)
 • 21.02.2020 (poziom B2)
 • 06.03.2020 (poziom A2)
 • 20.03.2020 (poziom B1)
 • 03.04.2020 (poziom B2)
 • 24.04.2020 (poziom A2)
 • 08.05.2020 (poziom B1) 
 • 29.05.2020 (poziom B2) 
 • 12.06.2020 (poziom A2)
 • 26.06.2020 (poziom B1)

Koszt egzaminu dla Słuchaczy Centrum Europy:

 • SWEDEX A2: Słuchacze CE 1200 zł brutto,
 • SWEDEX B1: Słuchacze CE 1200 zł brutto,
 • SWEDEX B2: Słuchacze CE 1300 zł brutto.

Koszt egzaminu dla osób spoza Centrum Europy:

 • SWEDEX A2: 1500 zł brutto,
 • SWEDEX B1: 1500 zł brutto,
 • SWEDEX B2: 1600 zł brutto.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Ta pierwsza obejmuje takie elementy jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie krótkich form użytkowych, w tym listu prywatnego, a także wykonywanie ćwiczeń pokazujących znajomość słownictwa i gramatyki.

Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z obu części egzaminu, powinny otrzymać certyfikat w okresie 2 miesięcy od egzaminu.

Warunkiem zgłoszenia się na egzamin jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • dostarczenie kserokopii obu stron dowodu osobistego lub paszportu,
 • uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Językowa Centrum Europy
ul. Wspólna 56
00-686 Warszawa
z dopiskiem: SWEDEX.

Więcej informacji na temat egzaminu na: www.swedex.info.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę wprowadzić Imię

Wypełnij pole NAZWISKO

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowy adres Email.

Nieprawidłowe dane

Back to top