Swedex

Międzynarodowy certyfikat Swedex jest potwierdzeniem znajomości języka szwedzkiego na poziomie A2, B1 lub B2. Może przydać się osobom zamierzającym mieszkać i pracować w Szwecji, jak również osobom pragnącym podjąć pracę w szwedzkiej firmie w Polsce. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

 

Egzamin odbędzie się w SJ CE w terminach:

22.01.2021 r. – poziom B2

05.02.2021 r. – poziom A2
12.02.2021 r. – poziom B1
19.02.2021 r. – poziom B2

05.03.2021 r. – poziom A2
12.03.2021 r. – poziom B1
19.03.2021 r. – poziom B2

09.04.2021 r. – poziom A2
16.04.2021 r. – poziom B1
23.04.2021 r. – poziom B2

07.05.2021 r. – poziom A2
14.05.2021 r. – poziom B1
21.05.2021 r. – poziom B2

11.06.2021 r. – poziom A2
18.06.2021 r. – poziom B1
25.06.2021 r. – poziom B2

 

Koszt egzaminu dla Słuchaczy Centrum Europy:

  • SWEDEX A2: Słuchacze CE 1200 zł brutto,
  • SWEDEX B1: Słuchacze CE 1200 zł brutto,
  • SWEDEX B2: Słuchacze CE 1300 zł brutto.

Koszt egzaminu dla osób spoza Centrum Europy:

  • SWEDEX A2: 1500 zł brutto,
  • SWEDEX B1: 1500 zł brutto,
  • SWEDEX B2: 1600 zł brutto.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Ta pierwsza obejmuje takie elementy jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie krótkich form użytkowych, w tym listu prywatnego, a także wykonywanie ćwiczeń pokazujących znajomość słownictwa i gramatyki.

Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z obu części egzaminu, powinny otrzymać certyfikat w okresie 2 miesięcy od egzaminu.

Warunkiem zgłoszenia się na egzamin jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • dostarczenie kserokopii obu stron dowodu osobistego lub paszportu,
  • uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Językowa Centrum Europy
ul. Wspólna 56
00-686 Warszawa
z dopiskiem: SWEDEX.

Więcej informacji na temat egzaminu na: www.swedex.info.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę wprowadzić Imię

Wypełnij pole NAZWISKO

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowy adres Email.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Back to top